Gevonden voor

  • Kennis

Onwetendheid over corona: vloek of zegen?

Pleidooi voor een herwaardering van de onwetendheid.

De Deense filosoof Sören Kierkegaard schreef naar verluidt eens het volgende: ‘Mensen eisen vrijheid van meningsuiting als compensatie voor de vrijheid van denken waar ze zelden gebruik van maken’. Een citaat dat na het zien van onder andere Famke Louise niet toepasselijker had kunnen zijn. Mijn tenen zijn zelden zo krom geweest. De vloek van […]

Durf het niet te weten: de Tao van het niet-weten

Misschien is het grootste goed niet denken alles al te weten en over alles iets te moeten vinden én dat te moeten uiten.

Deze ochtend aan het filosoferen over meningen, waarden en waardeoordelen. Ik merk dat sommige waarden die ik heb met elkaar lijken te botsen, of niet in alle situaties opgaan. Noem het tegenstrijdig, het grijze gebied of nuance. An sich een heel fijne open ruimte om in te zijn en onderzoeken. Een onzekerheid die rust brengt. […]