Gevonden voor

  • Mantelzorg

Marktwerking heeft onze zorg volledig gesloopt

Vandaag is de dag van de mantelzorger. En begrijp me niet verkeerd; het is helemaal terecht dat deze mensen in het zonnetje gezet worden. Er zit alleen ook een bittere andere kant aan het verhaal rondom mantelzorgers

Als tijd geld wordt en elke minuut gaat tellen, omdat we kijken naar het kasboekje om het zo goedkoop mogelijk te houden, dan snappen we niet waar de zorg voor bedoeld is. In plaats van daarvan zouden we moeten inzien dat we medewerkers en cliënten de tijd moeten geven voor liefdevolle en de juiste zorg. […]

Mantelzorg: stil leed

Het is van belang dat we het gesprek over de informele hulp voeren in het maatschappelijk debat

Donderdag 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Overal in het land worden in deze periode door zorg- en welzijnsorganisaties bedankmiddagen of -avonden georganiseerd. Ik treed als cabaretier op bij dergelijke gelegenheden; met mijn muzikante heb ik een passend cabaretprogramma gemaakt. Dit doen we al jaren. De avonden voor vrijwilligers zijn druk bezocht […]

Mantelzorg is de straf voor de goedwillenden in deze wereld

Als ik de discussies in de Tweede Kamer hoor over de ouderenzorg, dan komt soms het vuur uit mijn anders zo verdraagzame oren

Ons leven is door de mantelzorg radicaal veranderd. Voor mijn moeder heeft mijn broer altijd gezorgd. Voor het vieze wasgoed hoefde ik me dus nooit verantwoordelijk te voelen. Met mijn moeder, die ruim boven de negentig was, hoefde ik ook nooit mee op ziekenhuiscontroles en van haar financiën had ik geen verstand. Ik zei ook […]