Gevonden voor

  • Mantelzorg

Mantelzorg: stil leed

Het is van belang dat we het gesprek over de informele hulp voeren in het maatschappelijk debat

Donderdag 10 november is de jaarlijkse Dag van de Mantelzorg. Overal in het land worden in deze periode door zorg- en welzijnsorganisaties bedankmiddagen of -avonden georganiseerd. Ik treed als cabaretier op bij dergelijke gelegenheden; met mijn muzikante heb ik een passend cabaretprogramma gemaakt. Dit doen we al jaren. De avonden voor vrijwilligers zijn druk bezocht […]

Mantelzorg is de straf voor de goedwillenden in deze wereld

Als ik de discussies in de Tweede Kamer hoor over de ouderenzorg, dan komt soms het vuur uit mijn anders zo verdraagzame oren

Ons leven is door de mantelzorg radicaal veranderd. Voor mijn moeder heeft mijn broer altijd gezorgd. Voor het vieze wasgoed hoefde ik me dus nooit verantwoordelijk te voelen. Met mijn moeder, die ruim boven de negentig was, hoefde ik ook nooit mee op ziekenhuiscontroles en van haar financiën had ik geen verstand. Ik zei ook […]