Gevonden voor

  • Natuurbehoud

Kies een ander voedselsysteem na corona

De coronacrisis heeft laten zien dat regeringen, wetenschap en bedrijven snel kunnen handelen als de nood hoog. Het is zaak dat de grote problemen van deze tijd nu met dezelfde urgentie worden aangepakt

Nu de vaccinatie is begonnen, komt het einde van de coronapandemie in zicht en kunnen we de aandacht richten op die andere grote crises die de wereld bedreigen. Hoe zorgen we ervoor dat er genoeg en gezond voedsel is voor de groeiende wereldbevolking? Hoe stoppen we de opwarming van de aarde en de teloorgang van […]

Toekomstige pandemieën voorkomen

“2020 is een verschrikkelijk jaar”. Weinigen lijken te beseffen dat 2025 weer zo’n jaar zal worden. Of 2027. Of beide

Er komen nieuwe pandemieën aan. Het is niet zeker of het over vijf, zeven of tien jaar is, maar dat het gaat gebeuren, daar zijn wetenschappers het over eens. Midas Dekkers slaat het mooi plat: we zijn met te veel mensen, er is te weinig bos. Grotere diersoorten sterven hierdoor uit, kleinere  diersoorten, die virussen […]

Alle seinen op groen voor krimp van de luchtvaart

Gezien haar premier-ambities lijkt de nieuwe aanpak van de minister vooral een list om niet te kunnen verliezen

Bij de presentatie van het Klimaatakkoord schitterde VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur & Waterstaat) nog in afwezigheid. De luchtvaartsector werd immers bij voorbaat al volledig ontzien in het Klimaatakkoord en door eventjes te dreigen met opstappen wist ze ook de plannen voor rekeningrijden nog verder af te zwakken. Het Nieuwspoortmoment van Van Nieuwenhuizen zou precies […]

Geen vliegvelden in vogelrijke natuurgebieden

Alle signalen staan op rood voor Lelystad Airport

Hoe dichter je vogels en vliegtuigen bij elkaar in de buurt brengt, hoe groter de kans op ongelukken. Het stomste wat je dus kan doen is een vliegveld openen pal naast vogelrijke natuurgebieden. Zo mogelijk nog onverstandiger is het om vervolgens de risico’s op botsingen met vogels nauwelijks te onderzoeken. ‘Wat niet weet, wat niet […]

Volgende pagina »