Gevonden voor

  • NAVO

Worden Nederlandse kinderen opgevoed tot wereldburgers?

Het rapport van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) schiet tekort.

Nederland kent een Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV). Deze AIV is een adviescollege voor regering en parlement op het gebied van buitenlands beleid. Het college heeft onder voorzitterschap van Jaap de Hoop Scheffer (o.a. oud minister van Buitenlandse Zaken en secretaris-generaal van de NAVO van 2004 tot 2009) op 12 maart een advies uitgebracht over kernpunten […]

Waarom biedt Nederland nog onderdak aan Amerikaanse massavernietigingswapens?

Nederland is volstrekt ongeloofwaardig als de regering wel een kernwapenvrije wereld ambieert, maar daar niet naar handelt.

Vandaag, 22 januari 2021, is een historische dag. Het VN-verdrag inzake het verbod op kernwapens treedt officieel in werking. Hiermee zijn definitief alle soorten massavernietigingswapens verboden: biologische wapens werden verboden in 1975, chemische wapens in 1997 en nu eindelijk kernwapens in 2021. De viering van deze gebeurtenis zal in Nederland echter bescheiden zijn, want ons […]

Slijmballen of mensenrechten

Regionale machtspolitiek en wapenwedloop zijn nu aan de orde van de dag. Niks mensenrechten of waardengemeenschappen. 

Donderdag 10 december 2020 was het de Dag van de Mensenrechten. Herinnert u zich nog de criteria van Kopenhagen? Dat waren de voorwaarden waaraan EU-landen moeten voldoen om lid te mogen worden. Naast economische voorwaarden van neo-liberale snit is er de mensenrechtenvoorwaarde. Dat is een zinvol criterium over sociale, politieke en individuele rechten van burgers. Lang geleden dat u […]

Mensenrechtenbeleid Stef Blok is hypocriet

Gerichte sancties tegen Erdogan en zijn entourage vanwege de vele mensenrechtenschendingen in binnen- en buitenlandbeleid worden nog altijd afgewezen.

Vrijheid is het fundament voor mensenrechten. Dat zei minister Blok van Buitenlandse Zaken toen hij vorig jaar zijn mensenrechtenlezing uitsprak. Mensenrechten – die niet alleen mensen, maar ook de internationale rechtsorde dienen – noemde hij bovendien de zuurstof van de menselijkheid. Niet voor niets vormen de universele rechten van de mens een hoeksteen van het […]

Ook Nederland lijdt bittere nederlaag in Afghanistan

We moeten ons smadelijk terugtrekken. We laten onze Afghaanse bondgenoten in hun sop gaar koken.

De Verenigde Staten hebben in Doha, de hoofdstad van Qatar, een overeenkomst gesloten met de Taliban. Binnen een jaar zijn hun troepen en die van de andere NAVO-landen weg uit Afghanistan. Als doekje voor het bloeden moeten de Taliban afstand nemen van Al Qaida en de macht delen met het pro-Westerse regime in Kaboel. Dit is […]

Volgende pagina »