Gevonden voor

  • Onderwijs

Leren plannen als vaardigheid voor zelfontplooiing

Het kunnen maken van een persoonlijke dag- en weekplanning staat aan de basis van goede studieresultaten en zorgt tevens voor rust in het hoofd.

Als mens voelen we de noodzaak om onszelf op fysiek en mentaal vlak te ontwikkelen en zodoende onderdeel uit te maken van de maatschappij. De voorwaarde is hierbij wel dat de primaire behoeften allereerst op orde dienen te zijn om een verdere ontwikkeling mogelijk te maken. Klinisch psycholoog Abraham Maslow rangschikte in 1943 de universele […]

Laten orthodoxen hun onderwijs zelf bekostigen en hun materiaal vervaardigen

Waarom wordt ons onderwijs anno 2021 gegijzeld door een Gideonsbende met opvattingen die haaks staan op onze wetten, regels en praktijken?

De vrijheid van onderwijs is een groot goed, zegt Onderwijsraad-voorzitter Edith Hooge. Maar in het advies aan het kabinet, Grenzen stellen, ruimte laten, stelt de raad dat die vrijheid moet worden beperkt, bijvoorbeeld als het gaat om structurele discriminatie van vrouwen, lhbti-ers en andersdenkenden. Aanleiding voor het advies is volgens Hooge de ‘discussie over artikel 23 die telkens oplaait’ naar […]

Censuur is een hardnekkige Nederlandse traditie

Waakzaamheid is geboden tegen de valse profeten die zo proberen de vrije ontplooiing van ons mensen te beteugelen. Zet ze aan de dijk voor het te laat is. Het wordt tijd dat we echt afscheid nemen van domineesland.

In de Verenigde Staten is het heel gebruikelijk dat uitgevers manuscripten door zogenaamde sensitivity readers laten navlooien op woordgebruik, uitdrukkingen en passages die bepaalde lezers zouden kunnen treffen als pijnlijk, beledigend of racistisch. In Nederland komt dat nog maar zelden voor, zo werd tot nog toe algemeen aangenomen. De NRC diepte er dit jaar voorbeeld van […]

Leerlingen motiveren door kansrijk te adviseren

Het is goed dat leerlingen de tijd hebben om te laten zien welk niveau het beste bij ze past.

Aan het begin van een nieuw schooljaar worden alle nieuwe brugklasleerlingen besproken met de desbetreffende vakdocenten. De zogenaamde ‘warme overdracht’ vanuit de basisschool is voor de zomervakantie afgerond en omdat iedereen recht heeft op goed onderwijs en gelijke kansen is dit een waardevol moment. Dit jaar werd duidelijk dat de nadruk lag op het kansrijk […]

Slaat 22 procent van docenten in grote steden de Holocaust over?

Elsevier heeft de onderzoekgegevens fout geïnterpreteerd. Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding Verdoner gebruikte een onbetrouwbare bron en hij zette ook nog minderheden onnodig in een kwaad daglicht

Eddo Verdoner, Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, beweerde in de Volkskrant van 18 september 2021 dat ‘Volgens Elsevier, in 2010, zou in de grote steden zelfs 22 procent van de docenten de Holocaust onbehandeld laten. Dat gebeurt overigens niet alleen op scholen met veel islamitische leerlingen.’ Dit heb ik gecontroleerd en het klopt niet. Elsevier publiceerde hierover […]

Docenten, roep de revolutie uit

Natuurlijk word je niet serieus genomen als je er als schoolteam iedere keer voor kiest om de problemen, gecreëerd door onze overheid, op te lossen.

Ik heb het voorrecht om met de toekomstige leiders van onderwijsinstellingen te mogen werken. Leerkrachten die een leidinggevende functie ambiëren. Een feest om met deze, nog wat door de eigen beroepsgroep, gevormde mensen te mogen werken. En dan met name de beelden ten aanzien van het lerarentekort, de werkdruk, het salaris, de kwaliteit van het […]

Volgende pagina »