Gevonden voor

  • Onzekerheid

Wie van het echte leed weinig kaas heeft gegeten, die is het luidst

De rest van ons wordt gegijzeld in een wereld vol onzekerheden en afhankelijkheid

Ik dacht, ik moet maar eens met Mark bellen. Zeven jaar geleden begonnen wij – Nederlanders samen met hem aan een nieuwe reis, op Marks aanbevelingen zonder Visie. Niet dat Mark zijn zin doordrukte. Nee. Hij is en blijft een heer. 2 september 2013 gaf Mark de vijfde H.J. Schoo-lezing: “Ik geloof niet in alomvattende blauwdrukken […]

Durf het niet te weten: de Tao van het niet-weten

Misschien is het grootste goed niet denken alles al te weten en over alles iets te moeten vinden én dat te moeten uiten.

Deze ochtend aan het filosoferen over meningen, waarden en waardeoordelen. Ik merk dat sommige waarden die ik heb met elkaar lijken te botsen, of niet in alle situaties opgaan. Noem het tegenstrijdig, het grijze gebied of nuance. An sich een heel fijne open ruimte om in te zijn en onderzoeken. Een onzekerheid die rust brengt. […]