Gevonden voor

  • Opleiding

Verslonst het mbo? Een factcheck

Afkomst en geslacht bepalen voor een groot deel je kansen op het hbo

In een opinieartikel in de NRC van 24 oktober betoogt lerarenopleider Marcel Mooijman dat afnemend studiesucces van naar het hbo doorstromende mbo’ers de schuld is van het mbo. Daar verslonst men het onderwijs, weet de bij Hogeschool Rotterdam werkzame Mooijman. Ik checkte of zijn opvattingen overeenstemmen met de feiten.  Dát Mooijman zich beklaagt over de […]