Gevonden voor

  • Pensioen

Wetgeving verhindert in de praktijk indexering van pensioenen

Als er geen nieuw pensioenakkoord gaat komen en de huidige regels met betrekking tot het kunnen indexeren onveranderd blijven zullen alle gepensioneerde deelnemers hun koopkracht van hun aanvullend pensioen jaarlijks fors zien dalen

Er wordt binnenkort opnieuw onderhandeld over een nieuw pensioenstelsel. Tot nu toe is een pensioenakkoord dat gedragen kon worden door werkgevers, werknemers en de overheid niet mogelijk gebleken. Misschien gaat het nu wel lukken want een korting op de pensioenen in het huidige stelsel dreigt onafwendbaar te worden. En dat raakt elke pensioendeelnemer. Werkenden en […]

Het beste pensioenstelsel ter wereld verdient meer vertrouwen van de minister

Het is nodig dat de prima rendementen van onze pensioenfondsen weer bij de deelnemers terecht kunnen komen

Dit artikel is geschreven door vertegenwoordigers van FNV, CNV en VCP, zie onder. Nederland heeft, volgens bureau Mercer, het beste pensioenstelsel ter wereld. Toch kan het nog beter. Vooral het vertrouwen in het stelsel in Nederland zelf is bedroevend laag. Dat heeft een flinke knauw gekregen door discussie over pensioenpotten die leeg zouden raken, over […]

Pensioenfonds ABP zorgt voor onrust bij zieke deelnemers door afschaffing ANW-compensatie

Mevrouw, dit is een tweede fuck you-brief

Mevrouw Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP, meent dat het zo moeilijk, ja welhaast onmogelijk, is om de geschrapte regeling uit te voeren

Geachte mevrouw Wortmann-Kool, Enige tijd geleden schreef ik U een open brief over het besluit van ABP om nogal plompverloren de Aiw-compensatie voor uw leden te schrappen. Omdat het daar allemaal eenvoudiger van werd en ook omdat er een verhoging van de pensioenen voor nabestaanden in de pen zat. U zei veiligheidshalve niets over de te […]

AOW-leeftijd: Waar blijft het plan?

Kabinet, bevries die AOW-leeftijd. En ga samen met de mensen om wie het gaat aan de slag om stoppen met werken op een eerlijke manier mogelijk te maken

De AOW-leeftijd gaat veel te snel omhoog. Dat geldt zowel voor de huidige als voor de jongste generaties. Dat de FNV dat vindt was wellicht al wel bekend. Maar ook een van de belangrijkste adviesbureaus van het kabinet, het Centraal Planbureau, geeft deze waarschuwing af. Je zou zeggen: Koolmees zal deze handschoen nu toch wel […]

Volgende pagina »