Gevonden voor

  • Politieke vernieuwing

Vernieuwing democratie kan niet zonder aandacht voor politieke cultuur

'Ja, dit klinkt wellicht soft. En dat is ook precies de bedoeling'

Het kabinet heeft vandaag bij monde van minister Ollongren op de aanbevelingen van de staatscommissie-Remkes gereageerd. “Democratie is niet vanzelfsprekend en behoeft onderhoud”, betoogt de minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier in de Volkskrant. Dat noodzakelijk onderhoud heeft primair het karakter van aanpassing van de structuur en spelregels van onze democratie en nationale politiek. Het […]