Gevonden voor

  • Productieketens

Maak productieketens van waarde voor iedereen

Miljoenen mensen in landen als Bangladesh, India, Indonesië, Israël, Peru en Oeganda zitten door de coronacrisis zonder werk.

De coronacrisis legt de zwakheden en ongelijkheid in de productieketens van kleding, bloemen, fruit, palmolie en cacao pijnlijk bloot. Dat welvaart oneerlijk verdeeld is, is geen nieuws. We hebben met z’n allen, bedrijven, vakbonden, ngo’s, overheid, de afgelopen jaren al geprobeerd om via afspraken, convenanten, doelen en beloftes ervoor te zorgen dat het welvaren dat […]