Gevonden voor

  • Rechts-extremisme

Recensie van ‘de Ondergang van het Avondland’

'Verbijsterend dat een degelijke uitgeverij als Boom denkt een bijdrage te kunnen leveren aan het politieke en intellectuele debat in Nederland met deze frontale aanval op vrijheid en democratie'

Van de week is een van de bizarste boeken uit de Europese cultuurgeschiedenis in een nieuwe Nederlandse vertaling verschenen: de Ondergang van het Avondland. De auteur is Oswald Spengler, een Duits natuurkundige. Zijn liefhebberij was geschiedenis en terwijl hij voor de klas stond kwam hij tot de overtuiging dat hij de wetten van de geschiedenis […]