Gevonden voor

  • Schijnzelfstandigen

Krapte op de arbeidsmarkt? Kick af van je flexverslaving!

Jarenlang hebben werkgevers als Uber vooral geïnvesteerd in sluiproutes en ontduikconstructies, maar nu ze geen personeel meer kunnen vinden, is er maar één conclusie mogelijk: om mensen te houden, moet je ze fatsoenlijk belonen en zeker werk bieden

Door: Marianne Jekkers (campagneleider FNV Flex) en Jurjen van den Bergh (directeur De Goede Zaak) De doorgeslagen flexibilisering van de Nederlandse arbeidsmarkt is al jaren een van onze grootste maatschappelijke problemen. Het is een mythe dat flexibilisering goed is voor de arbeidsmarkt. Het is vooral een verdienmodel geworden voor iedereen, behalve voor de miljoenen flexwerkers […]

Bepaal met een algoritme wie een echte ZZP’er is

Beroepspolitici als Asscher, Koolhaas en Wiebes hebben geen benul van de dagelijkse praktijk van ZZP’ers, administratiekantoren en uitvoeringsinstanties als Belastingdienst en UWV.

In 1994 studeerde ik als fiscaal jurist af op de juridische positie van ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder Personeel, in die tijd ook wel Zelfstandigen Zonder Poen genoemd). Net als nu was ook toen de telkens terugkerende vraag: was er bij een arbeidsrelatie tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer wel sprake van echte zelfstandigheid van de opdrachtnemer […]