Gevonden voor

  • Smartphones

Schermtijd serieuze concurrentie onderwijstijd

Veel leraren ervaren de smartphones ook overdag op school steeds meer als een externe stoorzender

Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen kwam eerder reeds naar voren dat jongeren vroeg in de ochtend een stuk minder geconcentreerd zijn dan later op de dag. Proeven wezen uit dat wanneer school een uur later begon, niet alleen de cijfers voor toetsen hoger werden maar dat de leerlingen ook minder vaak te laat […]