Gevonden voor

  • Smartphones

Verbied ook in Nederland de telefoon in het klaslokaal

De afgelopen jaren dat ik voor de klas sta, heb ik gezien hoeveel impact de mobiele telefoon op de leerlingen heeft gehad.

Frankrijk is naar mijn weten het eerste land in Europa dat de telefoon in het klaslokaal helemaal verbiedt. Het is een drastische maatregel, maar een die heel hard nodig is. Ook in Nederland zouden we dat moeten doen, al is het alleen maar om het onderwijsniveau op peil te houden. Uit verschillende onderzoeken blijkt namelijk […]

Schermtijd serieuze concurrentie onderwijstijd

Veel leraren ervaren de smartphones ook overdag op school steeds meer als een externe stoorzender

Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen kwam eerder reeds naar voren dat jongeren vroeg in de ochtend een stuk minder geconcentreerd zijn dan later op de dag. Proeven wezen uit dat wanneer school een uur later begon, niet alleen de cijfers voor toetsen hoger werden maar dat de leerlingen ook minder vaak te laat […]