Gevonden voor

  • #SOSMoria

Pompen of verzuipen: zonder samenwerking blijft het Nederlands asielbeleid onmenselijk

Nederland moet een voortrekkersrol spelen in de verbetering van het asielbeleid en kan veel meer doen dan tot nu toe getoond. Willen ze dit bereiken? Dan moeten ze hun handen ineen zien te slaan. 

Het Nederlandse asielbeleid heeft bijgedragen aan een mensonterende behandeling van asielzoekers in Europese grenslanden. 18 maart wordt het cynische jubileum van vijf jaar EU-Turkijedeal gevierd. Bezuinigingen op de IND hebben geleid tot vergrote werkdruk en gedwongen ad hoc-oplossingen met alle gevolgen van dien. Structurele verandering van het asielbeleid lijkt onhaalbaar, tenzij voorstanders van een humaan […]

Nieuwe leiders staan op, en dat is hard nodig

Als we gebruik willen blijven maken van IC-bedden in Duitsland, moeten we in Europa de economie versterken en samen het vluchtelingenprobleem oplossen. Het gevoel van “we doen dit samen,” moet niet stoppen bij de landsgrenzen

Een smet op het crisismanagement van het kabinet Rutte-3 was de ongenuanceerde uithaal van minister van Financiën Wopke Hoekstra in de Eurogroep. Waar elk Europees land op de eigen manier de economische gevolgen voelt van de coronacrisis, die weinig tot niets te maken heeft met financieel-economisch beleid, leek Hoekstra dit nog steeds als een begrotingscrisis […]