Gevonden voor

  • Straat van Hormuz

Nederland moet niet meedoen aan missie Straat van Hormuz

Er zijn grote risico’s verbonden aan het sturen van een Nederlands schip naar de Golfregio.

Het kabinet stuurt, als onderdeel van een Europese missie onder leiding van Frankrijk, een marineschip naar de kust van Iran. Naar eigen zeggen ter versterking van de maritieme veiligheid in de Golfregio. Maar de kans is groot dat het juist zal bijdragen aan nog verder oplopende spanningen. Sinds de VS het nucleaire akkoord met Iran […]