Gevonden voor

  • Sybrand Buma

Veilig in de handen van Buma

Je kan het Buma niet kwalijk nemen dat hij ons zo makkelijk opzij schuift. Er heerst in ons land een verlammende gelatenheid als het aankomt op ons eigen lot.

Het achterwerk van Buma heeft het pluche niet eens aangeraakt, of hij Harvey Weinsteint zich al een weg door onze democratie. Hij wil het referendum opzijschuiven omdat dat afgesproken is in het regeerakkoord. Oftewel waar een paar mensen in de weken of maanden daarvoor overeenstemming over hebben bereikt. Het is alleen nog een voornemen, maar […]

Ik vrees het ergste voor ons land met Buma aan de macht

Met Buma wordt ons land een knetterrechts en onverdraagzaam land. Hij is bezig met een kruistocht tegen nieuwkomers en vluchtelingen. Mensenrechten doen er niet toe

Eerder sprak Sybrand Buma de zgn. H.J. Schoo-lezing uit. De lezing van Buma ging niet over hoop en het optimisme, ook niet over het onderling vertrouwen en verbondenheid. Nee, Buma had het over de ‘boze burger’. In zijn lezing zei hij: De vraag is waaraan is de ‘boze burger’ over wie Buma spreekt te wijten. Volgens […]

Mr. Sybrand van Haersma Buma en zijn asociale vlaktaks

'Nederland is een land geworden dat extra belastinginkomsten wil halen uit verhoogde heffingen op eerste levensbehoeften als brood en groente'

Dat mr. Sybrand van Haersma Buma voor een vlaktaks is, valt hem niet kwalijk te nemen. Dat zit in zijn genen of beter gezegd in zijn familiecultuur. Hij stamt uit een oud Fries patriciërsgeslacht. Zulke familie waren minzaam tegen iedereen maar zorgden er tegelijk voor dat het onderscheid tussen de hoeden en de petten zo […]

Hallo Buma, ik ben ook een gewone Nederlander

Een land dat bestuurd wordt door politici, in plaats van volksmenners die gebruikmaken van iedere borrel in de onderbuik, zijn we met deze lezing definitief kwijtgeraakt

Sybrand Buma verzorgde maandag de H.J. Schoolezing en kaartte daarin het probleem aan van een ‘verstoord evenwicht’ dat veel mensen aan het hart gaat. Volgens Buma draait het om ‘de grondslag van de samenleving’, de vraag op basis waarvan wij samen in dit land wonen. De CDA-leider ziet een kloof ontstaan door enge buitenlanders die […]

Volgende pagina »