Gevonden voor

  • Vrouwenrechten

Tijd dat minister Kaag ambities echt uitvoert en vrouwenrechten centraal stelt

'De huidige aanpak schiet tekort. Het blijft allemaal vrijwillig, vrijblijvend en zelfregulerend. Controlemechanismes ontbreken, noemenswaardige resultaten ook, en bedrijven blijven buiten schot'

Dit is een gezamenlijke publicatie van Roos van Os, Barbara van Male (WO=MEN), Kelly Groen (ActionAid) en Caroline Wildeman (Hivos) Op Internationale Vrouwendag twitterde minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dat vrouwelijke ondernemers bijdragen aan armoedebestrijding, economische groei en een duurzame samenleving. Maar in de praktijk gaat dit anders in zijn werk. Genderongelijkheid is […]

De strijd voor vrouwenrechten is universeel en gaat door

Soms wordt badinerend gedaan over onze strijd. Of worden lastige discussies over emancipatie en integratie afgedaan met ‘dat is identiteitspolitiek’

Internationale Vrouwendag, gaat voor mij over baas kunnen zijn over je eigen lichaam, over eerlijk werk voor een gelijk loon, over democratie en over vrije vrouwen in vrije landen. Het was Clara Zetkin die in 1910 tijdens de internationale socialistische vrouwenconferentie in Copenhagen opriep om Internationale Vrouwendag te organiseren. Na jarenlange socialistische vrouwenstrijd, bloed, zweet […]

Minder criminaliteit? Loodvrije benzine helpt

De criminaliteit in Nederland en andere westerse landen is de afgelopen jaar spectaculair gedaald. Met dank aan vrouwenrechten en een milieumaatregel

Dit is een voorpublicatie uit Dat was niet de bedoeling, het nieuwe boek van Maarten Reijnders over onvoorziene gevolgen. Hoewel sommige politici en media ons graag anders doen geloven, daalt de criminaliteit in Nederland al jaren. Noteert de politie in 2001 en 2002 nog 93 misdrijven op elke duizend bewoners, in 2017 gaat het om […]

Volgende pagina »