Gevonden voor

  • Wopke Hoekstra

Wopke Hoekstra stelt met de KLM een voorbeeld: werknemers moeten offers brengen

Daarmee plaatst Wopke Hoekstra zich in de traditie van de vooroorlogse confessionele leiders Hendrik Colijn en Dirk Jan de Geer.

Maandenlang gebruikten door corona economisch getroffenen het voorbeeld van de KLM om meer steun te eisen van de overheid. Voor de blauwe vogels lagen immers ook miljarden klaar. Nu blijkt dat niet zo gemakkelijk te gaan. Minister Wopke Hoekstra houdt de hand op de knip omdat hij vindt dat het personeel een te schamel loonoffer […]

Ons verdienvermogen volgens Wopke en Wiebes

Korte column: De staat als belegger, want waarom zou de gemeenschap niet mogen profiteren van het kapitalistische systeem dat 0,1% van de wereld stinkend rijk maakt?

Eindelijk beleefde Wopke gisteren ook zijn finest hour. Zijn eerder aangekondigde investeringsfonds van 50 a 100 miljard is een feit. Zij het dan dat het maar 20 miljard bedraagt voor de komende vijf jaar. 4 Miljard per jaar. Met zijn sidekick Eric Wiebes mocht hij nu eindelijk ook een persconferentie geven. Na het veelvuldige vertoon […]

Hoogste tijd voor triageplan voor bedrijven

Gewone zorg, palliatieve zorg en IC-behandeling zijn begrippen die ook prima gebruikt kunnen worden bij een triageplan voor onze economie.

Goed crisismanagement had al lang moeten zorgen voor een uitgebreid triageplan voor alle sectoren van onze economie. Dat gereed ligt op de plank om uitgerold te worden wanneer dat nodig blijkt te zijn. Alle sectoren, bedrijven, organisaties en ondernemers zouden dan vooraf goed geïnformeerd zijn en al duidelijkheid hebben gehad over de vraag of ze […]

Wopke Hoekstra is de messias van het gokken

Nu begrijpt U meteen beter waarom regering noch parlement reden zien om onder de huidige omstandigheden van vakantie terug te komen.

De Nederlandse overheid is uitgebreider dan ooit bezig richting te geven aan uw leven. Aan alle kanten wordt U overstelpt met advies. De laatste maanden waart in opdracht van de regering op de sociale media en in de Ster-reclames zelfs een verlosser rond. Hij brengt een blijde boodschap voor  alle mensen. Het doet denken aan […]

Waar blijft de verontwaardiging over het bevoordelen van de luchtvaart?

Vliegen moet nu eenmaal van Rutte en Van Nieuwenhuizen. Daarvoor zetten zij alle middelen in.

Velen wonden zich op over de motie van afkeuring die de Eerste Kamer onlangs tegen minister Ollongren aannam. Ook buiten de kringen van de regeringscoalitie. Termen als staatsrechtelijke coup vielen daarbij. Of je het hiermee eens bent of niet, de verontwaardiging van columnisten en anderen hierover is buitenproportioneel vergeleken met hoe zij omgaan met het dossier […]

Waarom de rijken de crisis moeten betalen

Een eisenpakket dat de rekening voor de crisis bij de rijken en multinationals legt, zorgt voor werk en inkomen in de sectoren die we nodig hebben.

Uit een ambtelijk onderzoek naar het belastingstelsel blijkt dat de Nederlandse 1% in totaal maar liefst 400 miljard euro heeft ondergebracht bij bv’s waar zij zelf ‘aanmerkelijke belanghouder’ zijn. Over dit inkomen uit vermogen hoeft veel minder belasting te worden betaald. Velen doen dit niet eens en lenen het geld aan zichzelf uit. Het totale […]

Volgende pagina »