Gevonden voor

  • Zuivelindustrie

Kindermarketing met EU-geld is geen zuivere zuivel

Voormalig tophockeyster Naomi van As en Katja Schuurmans worden ingezet om schoolmelk en de producten van Campina te promoten.

Het is langzaam maar zeker algemeen bekend dat zuivel in hoge mate bijdraagt aan klimaatverandering, zieke en ongezonde koeien, kalverleed en groen asfalt (v/h weilanden). Desalniettemin verstrekt de EU miljoenen euro’s subsidie om de verkoop van zuivelproducten niet te verlagen maar juist te verhogen. De EU-regeling voor afzetbevordering van agrovoedingsproducten bedraagt in 2020 € 201 […]

Zembla, de kalverhouderij en de wegkijkende dierenartsen

Deze wijze van dieren houden past in feite niet bij runderen en het is de vraag of we dat als dierenarts fatsoenlijk moeten noemen

In de aflevering van Zembla van 17 oktober werd getracht de Nederlandse vleeskalversector in beeld te brengen. De grootste speler in het veld, de VanDrie Group, wilde niet meewerken aan het item, ook waren de makers van het programma helaas niet welkom in een gangbare kalvermesterij. Toch werd een scherp, maar duidelijk beeld getoond van […]

Het zuivelsprookje van de lage landen

Als kind kon ik mij wellicht nog beroepen op mijn jeugdige naïviteit, maar als volwassene is er geen excuus

Als kind werd ik vrij jong al vegetariër. Ik wilde niet dat dieren gedood werden voor mij en ik dacht dat ik door die keuze meer melk moest drinken voor belangrijke voedingsstoffen. Ik dacht ook dat koeien standaard melk gaven en dat het geen dierenleed veroorzaakte. Immers, er hoeft voor zuivel geen dier dood, toch? […]