SP-voorzitter Ron Meyer vertelt bij Buitenhof over het falen van marktwerking in de zorg en het alternatief daarvoor: het door de SP bedachte Nationaal Zorgfonds. Hij reageert op de sceptici die zeggen dat het dan allemaal uit de hand loopt met een verwijzing naar de discussie over het minimumjeugdloon waar hij eerder actie voor voerde. Daarvan werd ook gezegd dat het onmogelijk was, de praktijk bleek anders.

Eigen risico is volgens Meyer een boete op ziek zijn. Bovendien leidt dat tot zorgmijden en dat maakt de zorg juist duurder.

Meyer wijst op de toename van managementlagen na de invoering van marktwerking. Nederland is maar een van de drie landen in Europa waar de zorg niet publiek georganiseerd is. “Terwijl in het debat de suggestie wordt gewekt dat het andersom is”.

Meyer gaat ook in op de ‘boze kiezer’ versus de ‘elite’ en voert een aantal oorzaken aan. Hij noemt het terecht dat mensen boos zijn omdat de ongelijkheid toeneemt. Hij wijst er op dat het referendum, dat door de SP werd gesteund, niet serieus genomen wordt. En op ‘Nederland graailand’, de directeuren van woningcorporaties die zicht verrijkt hebben.

Hij vertelt over vrienden die een Marokkaanse achtergrond hebben en gediscrimineerd worden door werkgevers. Hij spreekt ook over ‘nationale identiteit’ waar volgens hem ‘progressieve types’ van in de gordijnen vliegen. Maar het gaat om vrijheid een gelijkwaardigheid. Homo’s discrimineren is ontoelaatbaar.

Dan brengt Pieter-Jan Hagens het verzet tegen de komst van vluchtelingen ter sprake. Veel van die opvangcentra zijn gevestigd in buurten die het al lastig hebben, legt Meyer uit. “Protesten moeten met respect gebeuren maar ik snap de onzekerheden van die mensen Ik denk dat culturele verschillen wel degelijk tot fricties kunnen leiden. Maar ook dat de tijd die heelt”. Hij geeft het voorbeeld van het mijngebied waar hij is opgegroeid, waar veel buitenlander kwamen werken maar waar iedereen ook op elkaar aangewezen was.

Hagens komt lichtelijk ironisch met de term klassenstrijd maar volgens Meyer is dat een serieuze zaak waar te weinig aandacht voor is. “Die is nooit verdwenen, alleen maar nooit meer zo benoemd.”

Dat de SP het relatief slecht doet in de peilingen wijt hij aan de indoctrinatie van zijn generatie met het de ‘dikke ik’-mentaliteit. Kritiek op lijsttrekker Roemer wuift hij weg met een verwijzing naar het positieve beeld dat kiezers van hem hebben.

Geef een reactie

Laatste reacties (119)