Het BNNVARA consumenetprogramma Kassa deed onderzoek naar de wachttijden in ziekenhuizen. Daartoe werden in oktober van 40 ziekenhuizen met in totaal 109 vestigingen de wachttijden verzameld en vergeleken met de officiële normen, te weten 7 weken voor een behandeling in een ziekenhuis en 4 weken voor diagnostiek en de polikliniek. Die blijken normen blijken op grote schaal te worden overschreden.

Kassa meldt:

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten bij maar liefst een derde van de poliklinische specialismen niet op tijd terecht kunnen. Voor een behandeling is bij ruim een kwart (27%) de wachttijd te lang. En onder de diagnostische specialismen wordt bij iets meer dan een vijfde de norm overschreden. Gezondheidseconoom Wim Groot van Maastricht University noemt de resultaten van het onderzoek “zorgwekkend’. Verzekeraars moeten volgens hem patiënten tijdig aan zorg in de regio helpen. Dat in één ziekenhuis de wachttijden te lang zijn, betekent nog niet dat een patiënt nergens op tijd terecht kan. Maar met de hoge percentages wordt de kans wel groot dat verzekeraars niet aan hun wettelijke zorgplicht kunnen voldoen, aldus Groot. Dat blijkt ook uit het onderzoek. Zo waren in oktober in de Achterhoek en Twente overal de wachttijden voor maag- darm- en leverartsen te lang. De Nederlandse Zorgautoriteit erkent dat er problemen zijn en stelt dat die, naast bij de maag-, darm- en leverartsen, ook spelen bij de specialismen oogheelkunde en allergologie. Verbetering lijkt er niet snel aan te komen. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is bang dat de stijgende trend zich zal doorzetten. “Hoe vervelend we het ook vinden, patiënten zullen eraan moeten wennen.”

Kassa is gewijd aan de zorgwekkende toestanden rond ziekenhuizen. Het item over wachttijden begint op 22:50.

Geef een reactie

Laatste reacties (104)