Laatste update 17:01
59

Commissie-Remkes: leg luchtvaart aan banden

Nadat de commissie-Remkes eerder al adviseerde om de maximumsnelheid te verlagen en om boeren uit te kopen, is nu de luchtvaart aan de beurt. De adviescommissie stelt dat de luchtvaartsector niet verder kan groeien als ze de stikstofuitstoot niet terugdringt. Daarmee komt de uitbreiding van Lelystad Airport op losse schroeven te staan.

Ook Schiphol zou mogelijk niet meer kunnen uitbreiden, als het kabinet het advies overneemt. Remkes zelf ziet echter nog wel mogelijkheden: bijvoorbeeld als Schiphol ertoe overgaat tot elektrische taxiën of als de luchthaven meer elektrische bussen gaat inzetten.

Natuur & Milieu, Greenpeace en de Noord-Hollandse Natuur- en Milieufederatie zijn blij met het advies van Remkes. “Een pas op de plaats is nu geboden. De onzinnige groeiplannen in de luchtvaart waren al een ramp voor het klimaat en omwonenden, maar na dit advies is het helemaal duidelijk dat die groeiplannen doorzetten echt niet kan. Lelystad Airport is en blijft dan ook een luchtkasteel.”

Johan Vollebroek, die het tekortschietende Nederlandse stikstofbeleid jarenlang aan de kaak stelt, ontdekte vorig jaar al dat Schiphol niet over een natuurvergunning beschikt voor de 100.000 starts en landingen die de luchthaven sinds 2004 heeft toegevoegd.

Volgens de commissie-Remkes die het kabinet adviseert over het terugdringen van de stikstofuitstoot, is de luchtvaart verantwoordelijk voor ongeveer 1 procent van de stikstofdepositie in Nederland. Desondanks is ingrijpen noodzakelijk. NRC Handelsblad schrijft:

Het college hecht veel waarde aan draagvlak en evenwicht. Met de druk op andere sectoren „acht het adviescollege het dan ook rechtvaardig dat ook de luchtvaartsector begrensd wordt in haar emissieruimte”.

Boze boeren klaagden tijdens hun protesten dat de luchtvaart ongemoeid bleef. De boeren zelf zijn overigens de belangrijkste veroorzakers van stikstofuitstoot. In mei vorig jaar bepaalde de Raad van State, de hoogste bestuursrechter van Nederland, dat de uitstoot van stikstofoxiden en ammoniak omlaag moet. Nederland heeft de regels voor stikstofuitstoot jarenlang overtreden, met alle nadelige gevolgen voor de natuur van dien.

Geef een reactie

Laatste reacties (59)