Laatste update 21:10
7

Lidstaten vertragen snelle uitbouw Europees Grens- en Kustwachtagentschap

Brussel kondigde in september aan het Europees Grens- en Kustwachtagentschap in rap tempo te willen uitbouwen tot maar liefst 10.000 grensbewakers die ervoor moeten zorgen dat migranten Fort Europa niet meer binnen kunnen komen. Die ambitie werd vertolkt door Jean Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie.

De lidstaten trokken donderdag aan de rem tijdens het overleg van betrokken ministers van Binnenlandse Zaken. De Oostenrijkse minister Herbert Kickl noemde het ‘niet realiseerbaar’ om in 2020 al 10.000 Europese grensbewakers te hebben. De Commissie wilde in dat jaar 1500 medewerkers bij het agentschap in dienst hebben, aangevuld met 8500 grensbewakers die worden gedetacheerd door de lidstaten.

De Standaard schrijft:

Ook andere ministers tekenden voorbehoud aan bij het snelle tijdspad. ‘We moeten geen utopische beloftes maken’, zei de Duitser Horst Seehofer, die 2025 naar voren schoof als een haalbare doelstelling. Duitsland zou volgens het plan van de Commissie meer dan 1.200 grenswachters ter beschikking moeten stellen. Daarnaast zijn landen aan de buitengrenzen, zoals Italië, Griekenland en Hongarije, beducht voor hun soevereiniteit over hun grondgebied. De Commissie claimt immers de bevoegdheid om zonder toestemming van de betrokken lidstaat een noodinterventie te lanceren wanneer die lidstaat in een crisissituatie niet meer in staat zou zijn om zijn grenzen voldoende te beschermen.

Er moet nu, zoals gebruikelijk in de Europese Unie, gezocht worden naar een compromis. De ministers gingen wel akkoord met twee andere plannen. Het agentschap gaat lidstaten helpen bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de grensbewakers mogen actief worden in landen die niet aan de Europese Unie grenzen.

cc-foto: Dimitris Avramopoulos

Geef een reactie

Laatste reacties (7)