26

‘Nederland, stop met miljardensteun aan fossiele energiesector’

Nederland moet ophouden om de fossiele energiesector jaarlijks met 7,6 miljard euro te ondersteunen. Die oproep doen ngo’s, milieu- en jongerenorganisaties als Milieudefensie, BothEnds en Youth 4 Climate aan de ministers Eric Wiebes en Sigrid Kaag die deze week bij de VN-klimaattop in Madrid zijn.

De organisaties wijzen er in een brief op dat in het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken “om financiële stromen in overeenstemming te brengen met de internationale klimaatdoelen”. Sindsdien hebben banken 1900 miljard dollar in fossiele energie gestoken. En wereldwijd geven overheden jaarlijks nog altijd meer dan 500 miljard dollar uit aan fossiele-brandstoffensubsidies.

Ook de Nederlandse overheid trekt nog altijd de portemonnee om bijvoorbeeld de Nederlandse export voor buitenlandse olie- en gasprojecten te ondersteunen. Recent onderzoek van onder meer Greenpeace wees uit dat Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen miljarden steken in de bouw van kolencentrales.

Eerlijke energietransitie
Verder dringen de organisaties er bij Wiebes en Kaag op aan om de energietransitie niet ten koste te laten gaan van de mensen die toch al weinig te besteden hebben.

Het is belangrijk dat de transitie naar hernieuwbare energie een eerlijke transitie is, op zowel nationaal als internationaal niveau. Dit gaat om meer dan alleen het ondersteunen van mensen die mogelijk hun baan verliezen. Klimaatoplossingen moeten beschikbaar zijn voor iedereen en de transitie, waaronder de winning van mineralen voor hernieuwbare energie, mag niet ten koste gaan van lokale gemeenschappen, minderheden, gemarginaliseerde groepen en de natuur.

De ondertekenaars van de brief aan Wiebes en Kaag willen dat ook de lucht- en scheepvaart onder het klimaatakkoord van Parijs gaan vallen. Nu zijn deze sectoren nog vrijgesteld van klimaatmaatregelen.

Geef een reactie

Laatste reacties (26)