Laatste update 19:17
55

Wereldleiders met de billen bloot op klimaattop in Polen

In het Poolse Katowice zijn vandaag bijna 200 regeringsdelegaties, tientallen staatshoofden en regeringsleiders aanwezig voor de opening van de klimaattop, die een concreet vervolg moet geven aan het Parijse klimaatakkoord. In Parijs spraken wereldleiders af dat de opwarming van de aarde ‘ruim onder de 2 graden’ moet blijven, en liefst wordt afgeremd tot 1,5 graad. In Polen moet nu het plan worden geformuleerd waarin wordt vastgelegd hoe die beloftes gerealiseerd en getoetst moeten worden, en zullen wereldleiders moeten uitspreken hoever zij bereid zijn te gaan.

Premier Rutte zal vandaag spreken op de klimaattop. In de loop van de week zullen ook de ministers Wiebes, Kaag en Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven op verschillende dagen Nederland vertegenwoordigen bij overleg.

Voorafgaand aan de top werden wereldleiders nog even fijntjes aan hun zware verantwoordelijkheid herinnerd door wetenschappers en demonstranten. NRC schrijft over het IPCC-rapport:

Het IPCC-rapport maakt duidelijk dat de gevolgen van meer dan 1,5 graad opwarming waarschijnlijk ernstiger zijn dan toch al werd gedacht: koraalriffen dreigen te verdwijnen, kustregio’s kunnen overstromen en kleine eilandstaatjes gaan kopje onder. Bovendien neemt de kans toe op onomkeerbare processen, zoals het in versneld tempo afsmelten van het ijs op Groenland en Antarctica (met nog meer zeespiegelstijging tot gevolg) en het vrijkomen van broeikasgassen uit de nu nog bevroren bodem in het Noordpoolgebied.

Vorige week kwam daar het Emissions Gap Report van de VN bij. Het rapport onderzocht de beloftes (dus nog niet eens de daadwerkelijke inspanningen) van alle landen op klimaatgebied en plaatste het verwachte resultaat naast de wat er aan maatregelen nodig zou zijn om de Parijse klimaatdoelen te halen. Het gat daartussen bleek groter dan ooit. Landen moeten hun inspanningen wereldwijd onmiddellijk verdrievoudigen om de opwarming van de aarde onder de 2 graden te kunnen houden.

De ambities zullen dus hoog moeten zijn om nog enig effect uit te richten, met alle consequenties en politieke gevoeligheden vandien. De NOS schrijft:

De minst ontwikkelde landen, die al vorige week voorgesprekken voerden in Polen, zeggen met klem dat de inspanningen gericht moeten zijn op niet meer dan 1,5 graad opwarming. Een ander belangrijk gespreksonderwerp is geld. Al op de top in Kopenhagen in 2009 is afgesproken dat er vanaf 2020 elk jaar honderd miljard dollar beschikbaar moet komen om armere landen te helpen. Want ook die landen moeten de overgang maken naar duurzame energiebronnen en dat kost geld. Bovendien zijn veel ontwikkelingslanden kwetsbaarder voor de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals extreem weer, en moeten ze zich daarop kunnen voorbereiden. Het gaat daarbij niet alleen om publiek geld, maar ook om investeringen van bedrijven als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Update:
Mark Rutte heeft tijdens zijn toespraak op de klimaattop in Polen zijn Europese collega’s opgeroepen meer ambitie te tonen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. Volgens Rutte moeten de Europese landen er naar streven de klimaatdoelstellingen zoals vastgelegd in het klimaatakkoord van Parijs twintig jaar eerder te bewerkstelligen. Ook zei Rutte dat Nederland die doelstelling wel heeft. Ook zei de premier dat de komende twee weken afspraken moeten worden gemaakt om iedereen aan de belofte van Parijs te houden. In het klimaatakkoord staat vastgelegd dat alle deelnemende landen de opwarming van de aarde onder de 2 graden houdt.

Afbeelding: Hoe Washington D.C. er in 2100 uit zal zien, als het klimaat in dit tempo blijft opwarmen Climate Central

Geef een reactie

Laatste reacties (55)