Laatste update 09:43
71

Zijlstra minister van Buitenlandse Zaken, Wiebes op Economische Zaken en Klimaat

Halbe Zijlstra, onder meer bekend van zijn oproep om meer met dictators samen te werken, ruilt zijn baan als fractievoorzitter van de VVD in voor een ministerspost op Buitenlandse Zaken in het nieuwe kabinet. Eric Wiebes promoveert van staatssecretaris van Financiën naar minister van Economische Zaken en Klimaat.

Het nieuwe kabinet zal waarschijnlijk uit zestien ministers en acht staatssecretarissen bestaan. De VVD levert zes ministers en drie staatssecretarissen, het CDA en D66 elk vier ministers en twee staatssecretarissen, en de ChristenUnie twee ministers en een staatssecretaris. Verwacht wordt dat het nieuwe kabinet op 26 oktober wordt gepresenteerd.

Volgens eerdere berichten zou het aanstaande kabinet-Rutte III vijf ministers zonder eigen ministerie tellen. NRC schreef op 29 september:

Naast de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, die de kabinetten sinds halverwege de jaren zestig bijna steeds hebben, zou het gaan om een minister voor ouderen en familiezaken, klimaat, asiel en migratie, landbouw.

Nu blijkt dat Klimaat wordt ondergebracht bij Economische Zaken, onder leiding van Eric Wiebes. De man die vorig jaar nog loog dat Nederland sinds 2008 6 miljard euro heeft besteed aan vergroening en we daar ‘nul klimaateffect voor teruggekregen’ hebben. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal waarschijnlijk worden geleid door Carola Schouten van de ChristenUnie. De recent afgetreden VVD-minister van Defensie Jeanine Hennis krijgt geen kabinetsfunctie maar keert terug in de Kamer.

Geef een reactie

Laatste reacties (71)