2.093
35

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

De politiek gaat over ingebeelde angsten

Zo blijven de echte problemen van de gemiddelde Nederlander buiten de discussie

Je moet erg oppassen met waarzeggerij en wie weet zet ik mijzelf op zeer korte termijn voor gek maar het zou wel heel verbazend zijn als het kabinet viel op het kinderpardon. Alle regeringspartijen – de VVD incluis, dat wordt vaak vergeten – staan op zwaar verlies. Een crisis nu dient electoraal alleen de belangen van PVV en FvD. Alleen de ChristenUnie mag hopen zonder kleerscheuren uit nieuwe verkiezingen te komen want die heeft een vaste clientèle.

Politiek
cc-foto: EU2016NL

Prominente VVD-ers uit tal van gemeentes in het land hebben Klaas Dijkhoff al een handvat aangereikt. Zij vragen om soepelheid inzake het kinderpardon. De leider kan nu verwijzen naar beweging binnen zijn eigen achterban. Een uitruiltje is zo gemaakt. Er wordt over gesproken om de staatssecretaris zijn discretionaire bevoegdheid te ontnemen, dat wil zeggen zijn bevoegdheid om van de regels af te wijken als die manifest ongewenste gevolgen hebben. Die zou dan moeten worden ondergebracht bij een onafhankelijke instantie. Dat is ook inhoudelijk misschien niet eens zo’n gek idee want het draagt bij tot de depolitisering van het toelatingsbeleid. Dat voorkomt in de toekomst een hele hoop heisa en ellende.

Hoe dan ook, het kabinet zal het redden nadat de leiders van de coalitiepartijen achter de schermen een oplossing hebben gevonden die het gezichtsverlies voor elk van hen minimaliseert. Want daar gaat het om: gezichtsverlies voorkomen. De inhoud van het te vinden compromis is daaraan volstrekt ondergeschikt. Als er iets goeds uit voortkomt, is dat volstrekt toevallig.

Toch zal dit compromis tot inzet van de verkiezingen worden gemaakt. Opnieuw zal het gaan over de multiculturele samenleving, die zogenaamd mislukt is, over de grenzen van het land, over de culture wars, over de tsunami aan asielzoekers en de miljoenen Afrikanen die klaar staan om de Middellandse Zee over te steken. De politiek zal zich blijven concentreren op ingebeelde angsten. Je kunt daar immers makkelijk mee scoren: door ze te onderstrepen of door ze te ontkennen. Je hebt er geen inhoudelijke kennis voor nodig want het is allemaal gebaseerd op gevoel en intuïtie. Je kunt ongestraft kretologie als oplossing presenteren.

Zo blijven de echte problemen van de gemiddelde Nederlander buiten de discussie. Het hoeft niet te gaan over de verschrikkelijke woningnood die voor mensen met een normaal inkomen ongeveer gelijk is aan die van de eerste jaren na de Duitse bezetting, over de pensioenen, over de stagnerende lonen, over de consequente teloorgang van de vaste baan, over het falen van de zorg sinds zoveel verantwoordelijkheden naar de gemeente zijn overgeheveld, over wie de lasten van de energietransitie mag dragen en bij wie de belastingdruk terecht zal komen.

Wat zal ik voor emmer staan, als vanavond of morgen Rutte toch met loden schoenen bij de koning belet vraagt!


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (35)