Laatste update 11:11
3.147
56

Historicus

Han van der Horst (1949) is historicus. Hij schreef onder meer The Low Sky: understanding the Dutch', Nederland: de vaderlandse geschiedenis van de prehistorie tot nu, Een bijzonder land, het grote verhaal van de Vaderlandse geschiedenis, Onze Premiers en Schep Vreugde in het Leven, Levenslessen uit de grote depressie. Op elke laatste zondag van de maand is hij om elf uur in de ochtend te horen als boekbespreker in het VPRO-radioprogramma over geschiedenis OVT.

Geef eindexamenkandidaten hun diploma cadeau

Extreme tijden vragen om extreme oplossingen

De eindexamens kunnen binnen de gegeven omstandigheden niet doorgaan. Zoveel is wel duidelijk. De regering heeft de stip aan de horizon nu naar 1 juni verplaatst maar dat is net zo’n slag in de lucht als die zesde april. De kans is groot dat we minimaal tot in de herfst met quarantainemaatregelen zitten.

cc-foto: Rain Rabbit

Dat is wel eens vaker voorgekomen. In de eerste dagen van 1944 bereikte het front Nederland. Dat leidde tot grote maatschappelijke ontwrichting. Het onderwijs ging dicht. Daardoor viel een heel eindexamenjaar uit.

Wat te doen na de bevrijding? Moesten alle eindexamenklassers in september 1945 naar school en aldus een heel jaar kwijt zijn? De regering besloot tot een noodmaatregel. Iedereen die met goed gevolg naar het eindexamenjaar was bevorderd, kreeg het diploma cadeau. Alleen voor leerlingen die zich aan wangedrag (denk aan collaboratie met de vijand) hadden schuldig gemaakt, gold een uitzondering

De redenering luidde als volgt: die eindexamenklas is vooral bedoeld om reeds aanwezige kennis nog eens te verankeren en ter voorbereiding op het examen. Gegeven de uitzonderlijke omstandigheden kunnen wij dat diploma dan ook met gerust hart geven. We moeten die jongens en die weinige meisjes zo snel mogelijk kunnen inzetten voor de wederopbouw.

Ook nu zouden we in overweging moeten nemen om leerlingen die zich hebben bewezen door te zijn toegelaten tot de laatste klas, hun diploma cadeau te geven. Extreme tijden vragen om extreme oplossingen.

Klik door naar een paar krantenberichten uit die tijd

Hier

Hier

Hier

Update: de oplossing van minister Slob lijkt wel wat op de aanpak van 1945. Het verschil is dat nu niet naar de overgangsrapporten naar de eindexamenklas wordt gekeken maar naar de resultaten van de al afgelegde toetsen. Zulke toetsen bestonden 75 jaar gheleden nog niet.


Laatste publicatie van Han van der Horst

  • Zwarte Jaren

    Nederland in de Tweede Wereldoorlog

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (56)