1.610
34

Schrijver

Jasper Mekkes publiceert regelmatig over de filosofie achter duurzame vooruitgang.

Leve de Republiek van de Lage Landen!

Onze polderversie van democratie is slechts een schaamlap voor de oligarchie van Mark Rutte en zijn liberale struikrovers

Crisistijd is hèt moment om even door te pakken met de noodzakelijke verbeteringen, om goed voorbereid te zijn voor de volgende crisis. En als we niet op tijd onze democratie verbeteren blijft Mark Rutte na 2021 schaamteloos nog vier jaar doormodderen, dus er is wel enige haast bij. Ook al is er inmiddels niemand meer die nog begrijpt waarom Rutte en zijn ministers eigenlijk op hun post zitten, machtshonger is niet zomaar gestild.

Een libertaire republiek is een garantie tegen politieke macht voor dit soort talentloze types met een autoritaire stoornis. Zo’n libertaire republiek is bovendien een garantie voor een positieve vorm van anarchisme. Maar dat we middenin een revolutie zitten betekent natuurlijk niet dat zaken vanzelf de juiste kant op veranderen. De geschiedenis herhaalt zich altijd in dezelfde vorm, we moeten er nog wel zelf inhoud aan geven.

Republiek
Generaliteitsleeuw, Atlas Van Stolk, Rotterdam AVS 1248

Radendemocratie
Ik stel dus voor dat we net als tijdens de laatste revolutie tegen machthebbers met een autoritaire stoornis – eind jaren zestig – dat weer doen door een schaduwdemocratie te installeren. En om meteen maar even door te pakken; hiervoor zullen we de liberale oligarchie van koning Rutte moeten vervangen door een libertaire republiek met een radendemocratie. Voor de goede verstaander; dat het woord ‘sovjet’ ook ‘raad’ betekent wil natuurlijk niet zeggen dat het bolsjewisme met haar sovjets ook een vorm van radendemocratie was (eerder een vorm van fascisme met haar 100 miljoen doden). Dat zou een beetje hetzelfde zijn als zeggen dat het CDA goed voor de aarde wil zorgen omdat ze het woord ‘rentmeesterschap’ in haar verkiezingsprogramma heeft opgenomen.

Met radendemocratie bedoel ik een democratie waarbij iedereen, door middel van rechtstreeks gekozen onafhankelijke vertegenwoordigers en referenda, democratisch besluit over alle belangrijke onderwerpen in zijn eigen wijk, buurt, stad, dorp, land, bedrijf, school of universiteit. Een libertaire republiek met een radendemocratie is nodig om af te komen van de pathologie van de autoritaire persoonlijkheid, die voor behoud van macht opportunistisch met alle winden meewaait ten koste van de burger.

Een libertaire republiek met een radendemocratie is een positieve anarchie, een vorm van zelfsturing die de samenleving beter organiseert. Positief anarchisme is dan ook in tegenstelling tot het heersende beeld van het woord anarchisme geen wanorde maar een andere vorm van orde, gericht tegen de pathologie van de autoritaire persoonlijkheid en voor een betere organisatie van samenlevingen. Waarbij degenen die de samenleving organiseren; burgers, die samenleving ook besturen. Burger-bestuurders die een gezonde variant van autoriteit eerlijk verdiend hebben; met hun talenten, hun kennis en hun ervaring.

Laten we om te bewijzen dat een radendemocratie vooruitgang betekent eens een actueel onderwerp bij de kop pakken: als niet Gerda Verburg maar de Nederlander zelf in een radendemocratie had mogen besluiten of hij gezonder biologisch voedsel kon eten, voedsel dat zijn leefmilieu niet vernietigt en zijn weerstand verhoogt (handig tijdens een pandemie), dan bleef er niets meer over van de mens-, dier- en milieu-verwoestende industriële landbouw. Dan kon Gerda’s partner in crime binnen de agribusiness, ambassadeur industriële landbouw Louise Fresco van de Wageningen Universiteit, wel inpakken – als ze vanwege haar pathologie van de autoritaire persoonlijkheid niet al lang democratisch zou zijn weggestemd door haar universitaire collega’s – en studenten.

Megalomane boeren die de aarde verwoesten zouden hun glyfosaat-voedsel minder makkelijk kunnen slijten aan arme Nederlanders, omdat een meerderheid van de burgers in Amsterdam of Nijmegen democratisch zou hebben besloten dat ze biologisch voedsel willen, omdat ze liever gezond willen blijven en gezonde lucht, gezond land en gezond water om zich heen willen hebben. De overheid zou dergelijke boeren geen vergunningen meer geven voor mega-stallen in plattelandsdorpen, omdat dat zou betekenen dat het platteland opeens zèlf al die sloten melk zou moeten opdrinken die nu ten kosten van alles en iedereen met enorme subsidies in de hele wereld gedumpt worden. Subsidies die dan bovendien naar biologische boeren zouden kunnen gaan.

Republiek van de Lage Landen
Maar hoe ziet de Republiek van de Lage Landen er verder eigenlijk uit? En moeten we die republiek niet gewoon even uitroepen om onszelf, geïnspireerd door de jaren zestig van Roel van Duijn, tot haar ambassadeur te benoemen? We leven immers in een revolutionaire tijd?

Laat ik het goede voorbeeld geven en de spits afbijten: bij deze roep ik mijzelf uit tot ambassadeur van de Republiek van de Lage Landen. En als we toch bezig zijn, laat ik dan als ambassadeur van deze Republiek ook meteen maar even in goede oud-Hollandse traditie een smeekschrift aanbieden aan landvoogd Rutte:

1. Geef de Nederlanders een radendemocratie

Zorg voor libertaire orde in plaats van autoritaire chaos, met radendemocratie in iedere buurt, wijk, stad, dorp, land, bedrijf, school, universiteit etc., met het one man one vote principe.

In iedere organisatie die macht uitoefent over individuen, eist de Republiek van de Lage Landen onafhankelijke bestuurders die gekozen worden met een imperatief mandaat, op basis van een progamma en een contract dat jaarlijks digitaal opzegbaar is door een meerderheid van de betrokken kiesgerechtigden.

2. Geef de Nederlanders biologisch voedsel

Stop met uw levensgevaarlijke lobby voor de industriële landbouw, een landbouw die geen enkel levend wezen op aarde helpt en er alleen is voor megalomane allesverwoestende bedrijven. Schaf alle belasting op biologische landbouw af. Bevorder de biologische landbouw actief met de miljarden subsidies die nu naar industriële landbouw gaan. Dat maakt niet alleen de aarde maar ook de mens gezonder.

3. Geef de Nederlanders een libertaire republiek

Stop per direct met de inhoudsloze oranje poppenkast. Laat de bevolking iedere zeven jaar haar president en andere bestuurders kiezen. Bestuurders die als onafhankelijke kandidaat (onafhankelijk van ondemocratisch tot stand gekomen kandidatenlijsten van politieke partijen en de volgens artikel 67 lid 3 van de grondwet ongrondwettelijke fractiediscipline) worden gekozen met een imperatief mandaat, op basis van een persoonlijk programma en een mandaat dat jaarlijks met de belastingaangifte per digid ingetrokken kan worden als de kandidaat zich na verkiezing niet houdt aan zijn contract met de kiezer.

Want onze polderversie van democratie is slechts een schaamlap voor de oligarchie van Mark Rutte en zijn liberale struikrovers.

Daarom: Leve de Republiek van de Lage Landen!

Dit artikel verscheen eerder op FrontaalNaakt.nl


Laatste publicatie van Jasper Mekkes

  • Wil tot waarheid

    Een materialistische ontologie van de mens en zijn natuur

    2020


Geef een reactie

Laatste reacties (34)