4.873
58

Jurist

Terphuis (37) is geboren in Teheran (Iran). Hij groeide op in een gezin met acht kinderen. Bij zijn geboorte bleek al vrij snel dat hij problemen had met zijn ogen. Oogoperaties waren voor zijn ouders onbetaalbaar. Zijn visuele beperking houdt in dat hij 6% met zijn rechteroog kan zien en 1% met zijn linkeroog. Zijn slechtziendheid heeft hem nooit belemmerd in zijn leven, maar juist steeds uitgedaagd om verder te gaan met zijn ambities en dromen.

Terphuis woonde tot zijn achttiende in Iran. Hij vluchtte omdat hij niet kon accepteren dat hij door de autoriteiten steeds in keurslijf werd gejaagd.
Toen hij eenmaal werd genaturaliseerd, besloot hij zijn naam te veranderen.

Ik vrees het ergste voor ons land met Buma aan de macht

Met Buma wordt ons land een knetterrechts en onverdraagzaam land. Hij is bezig met een kruistocht tegen nieuwkomers en vluchtelingen. Mensenrechten doen er niet toe

Eerder sprak Sybrand Buma de zgn. H.J. Schoo-lezing uit. De lezing van Buma ging niet over hoop en het optimisme, ook niet over het onderling vertrouwen en verbondenheid. Nee, Buma had het over de ‘boze burger’. In zijn lezing zei hij:

Immigratie en globalisering brachten de clash of civilizations in ons huis. Het gevolg, de gewone Nederlanders bleven verweesd achter. Alsof de elite er met hún vrijheid en gelijkheid vandoor ging en ze aan de nieuwkomers gaf.

De vraag is waaraan is de ‘boze burger’ over wie Buma spreekt te wijten. Volgens de CDA-leider is het allemaal de schuld van de nieuwkomers: migranten asielzoekers vluchtelingen.

BumaSleepwet
Op zaterdag 28 oktober verscheen een interview met Sybrand Buma in de Volkskrant, waarin hij uitspraken doet die meer inzicht bieden in wat hij met ons land van plan is. Die uitspraken moeten we serieus nemen, omdat hij de premier van Nederland wil worden.

Dankzij een groep studenten is het gelukt om 400.000 handtekeningen te verzamelen voor het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (bekend als de Sleepwet).

In het interview met de Volkskrant zegt Buma echter dat het kabinet een eventueel ‘nee’ tegen de Sleepwet zal negeren. Een referendum over de Sleepwet is dus bij voorbaat kansloos en zinloos. Voor Buma is dit referendum dan ook passé. Om zijn woorden kracht bij te zetten zegt hij in de Volkskrant:

We hebben afgesproken dat we het referendum gaan afschaffen. En ik wil dat die Sleepwet doorgaat. Hier ga ik uiteindelijk de keuze maken dat we dit referendum niet beschouwen als een echt referendum.

Schoffering
De uitspraken van Buma over dit referendum hebben bij velen van links tot rechts tot felle kritiek geleid. Veel burgers zien zijn uitspraken als schoffering van de kiezer. Dit voedt het cynisme, de boosheid en het wantrouwen bij burgers. Het getuigt evenmin van respect voor de democratie.

Burgers die zich terecht afvragen hoe het kan dat een politicus bij voorbaat roept dat hun stem niet ertoe doet. Om die reden valt in veel reacties op de uitspraken van Buma te lezen dat een stem tegen de Sleepwet tevens een stem tegen de arrogantie van de macht is.

Ik moest denken aan de eerdere uitspraken van Buma over de ‘boze burger’ die in zijn ogen de schuld is van de nieuwkomers. Wellicht ligt het wat genuanceerder. Misschien zijn de nieuwkomers niet echt de verklaring voor wat Buma de ‘boze burger’ noemt. Zou het niet zo kunnen zijn dat de ‘boze burger’ wantrouwig, boos en cynisch wordt vanwege bepaalde uitspraken van politici?

Zou de afkeer van het politieke establishment ook voortkomen uit de lenigheid die politici als Sybrand Buma zich menen te kunnen veroorloven? Tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen zei Buma dat de erfenis van Mark Rutte bestaat uit ‘een aaneenschakeling van loze woorden en loze beloften‘. Nu werkt Buma nauw samen met Rutte alsof er nooit iets gebeurd is.

Breuklijnen
Sommige politici maken van de bestaande scheidslijnen in de samenleving breuklijnen, en wel voor hun eigen electoraal gewin. En vervolgens de vluchtelingen en nieuwkomers de schuld geven van de ‘boze burger’. Die zij zelf hebben gecreëerd door hun loze woorden en hun loze beloftes.

Misschien moet Sybrand Buma eens de hand in eigen christelijke boezem steken. Het CDA zit al decennia lang in de regering. Al die jaren heeft de partij niets gedaan om de ‘boze burger” minder boos te laten zijn; integendeel Buma gooit juist olie op het vuur door dit referendum bij voorbaat als kansloos en zinloos te verklaren.

Ideologische agenda
In dit interview in de Volkskrant wordt teruggekomen op de eerdere Schoo-lezing van Burma. Er wordt aan hem gevraagd: “In uw Schoo-lezing sprak u over de ‘clash of civilizations’ die met immigratie en globalisering naar Nederland is gekomen. Wat gaat uw kabinet daaraan doen?

Het antwoord dat Buma op deze vraag geeft, moeten we niet lichtzinnig opvatten. Ik vind het zelfs benauwend en beangstigend. Op deze vraag antwoordt Buma:

Maatschappelijke trends houden zich niet aan kabinetsperiodes. Dat is een andere reden waarom ik in de Tweede Kamer blijf. In de fractie kan ik verder bouwen aan een ideologische agenda.

We weten inmiddels iets meer over de ideeën en ideologie van Buma. En als hij op deze wijze wil verder gaan bouwen aan een ideologische agenda, dan houd ik mijn hart vast. Denk ook aan zijn nationalistische en protectionistische opvattingen, evenals zijn manier van het identiteitspolitiek bedrijven. Eén van zijn eerste stappen is het laten zingen van het Wilhelmus op scholen.

En dit is pas het begin van wat Buma met Nederland van plan is; over zijn ideologische agenda gesproken. Alsof dit alles iets te doen heeft met de christelijke waarden als de barmhartigheid en naastenliefde. Met Buma aan de macht wordt ons land een knetterrechts en onverdraagzaam land. Hij is bezig met een kruistocht tegen de nieuwkomers en vluchtelingen. Mensenrechten doen er niet toe.

Veiligheidsklep
Buma is ook van plan om de bijl te zetten aan de wortels van het Vluchtelingenverdrag, hoewel hij beseft dat de wijziging van dit verdrag vanwege de complexe procedures op korte termijn niet mogelijk is. De complexe structuur van het internationaal recht dient als een veiligheidsklep om ons te beschermen tegen politici met foute agenda’s.

Op de vraag wat Burma met het Vluchtelingenverdrag van plan is, zegt hij nog in het interview met de Volkskrant het volgende:

Door een onderzoek te doen, laat je zien dat de verdragstekst niet heilig is. Daarom heb ik het ook heel bewust in het regeerakkoord laten zetten.

Het regeerakkoord heeft als motto: ‘vertrouwen in de toekomst’, maar Buma heeft het niet over het vertrouwen. En helemaal niet over de toekomst van vluchtelingen in ons land. Hij sluit ze juist uit; enkel vanwege hun afkomst.

Sybrand Buma maakt van de ‘boze burger’ steeds meer een ‘bange burger’ zodat zij in hem de machtige leider zien als hun redding. Bij de volgende verkiezingen zal hij de ‘boze burger en de ‘bange burger’ gebruiken voor zijn electoraal gewin.

Burma wil premier van Nederland worden om zo verder te bouwen aan zijn ideologische agenda. Als een Perzische vluchteling en als mensenrechtenverdediger vrees ik het ergste voor ons land met Sybrand Buma aan de macht.

Dit artikel verscheen eerder op de site van Sander Terphuis


Laatste publicatie van Sander Terphuis

  • De Worstelaar

    De Iraanse rebel met een oer-Hollandse naam

    2015


Geef een reactie

Laatste reacties (58)