Laatste update 12:17
6

Omgevingsdienst: Tata Steel loosde illegaal kwik

Tata Steel Nederland heeft kwik geloosd in het riool zonder daarvoor een vergunning te hebben. Dat blijkt uit een brief van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Tata Steel verklaart tegenover het ANP wel over een vergunning te beschikken om het giftige metaal te lozen. NRC Handelsblad schrijft:

Het kwik zou via een riool naar de waterzuiveringsinstallatie in de gemeente Velsen zijn afgevoerd, waardoor er een hogere concentratie kwik in het oppervlaktewater kwam dan wettelijk toegestaan. De precieze gevolgen van de lozing worden nog onderzocht door de omgevingsdienst.

De Omgevingsdienst constateert in een rapport dat Tata Steel te weinig doet om de uitstoot van allerhande gevaarlijke stoffen tegen te gaan. Bij omwonenden van de hoogovens wordt tot wel 50 procent vaker longkanker geconstateerd dan het landelijk gemiddelde.

In oktober vorig jaar kondigde het Openbaar Ministerie aan het bedrijf te gaan vervolgen voor het overtreden van de milieuvergunning. Het bedrijf doet volgens justitie onvoldoende om de uitstoot van kankerverwekkende stoffen tegen te gaan.

cc-foto: Alf van Beem

Geef een reactie

Laatste reacties (6)