Korpschef van de Nationale Politie Erik Akerboom, die na een brandbrief van een klokkenluider onder vuur ligt wegens gebrek aan actie tegen misstanden binnen zijn organisatie, schoof bij Jinek aan om er op los te spinnen. (Video vanaf 5:20). De duidelijk voor mediaoptredens getrainde chef begint zijn betoog met een zogeheten stropop, iets beweren wat niemand zegt en daar dan tegen tekeer gaan. “Ik neem afstand van het verhaal dat de hele politie racistisch zou zijn,” zonder dat hij specificeert wie dat heeft beweerd. De klachten luiden wel dat er binnen het korps niet opgetreden wordt tegen racistische en discriminerende uitingen.

Vervolgens merkt hij op dat de zaken waar het om gaat eigenlijk overal aan de hand zijn. “Op het schoolplein, in het bedrijfsleven, daar zie je dingen gebeuren, uitwassen in de samenleving, die ook bij de politie voorkomen.” Om daarna te stellen: “Als je meer diversiteit het korps binnenbrengt dan breng je ook spanningen binnen.” Jinek vroeg er niet op door maar het is een opmerkelijk omdraaiing van de zaak: niet het racisme veroorzaakt de problemen maar de diversiteit.

Jinek wil weten hoe er wordt opgetreden tegen de al jaren voortwoekerende misstanden binnen het korps en geeft voorbeelden van racistisch gedrag. Akerboom houdt het vaag. Hij stelt dat er 1500 keer onderzoek is gedaan naar misdragingen – wat hij meteen relativeert door te stellen dat er 63.000 mensen bij de politie werken – maar vertelt niet hoe vaak er daadwerkelijk maatregelen zijn genomen.

Jinek oppert dat er wel wordt opgetreden tegen agenten die misstanden aan de kaak stellen. Een agent die op Instagram vertelt dat ze door collega’s voor kutmarokkaan wordt uitgescholden, moet sindsdien haar postings voorleggen aan de afdeling voorlichting voordat ze geplaatst worden. Akerboom zegt dat er nu eenmaal beleid is – “daar hebben we afspraken over” – en dat de politie heel actief is op sociale media.

Vervolgens zegt hij nog een keer dat hij afstand neemt van het idee dat het hele korps racistisch is. Waarmee de cirkel weer gesloten is en alles blijft zoals het is.

Geef een reactie

Laatste reacties (27)